Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

16/02/2021
132
47
8
4
1
0
12
20
2
1
7
0
8
11
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah