Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

15/02/2021
97
26
9
3
1
8
0
4
6
0
5
1
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
15
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah