Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

14/02/2021
116
19
17
3
1
0
6
14
9
0
1
1
4
11
0
2
0
5
3
0
12
3
2
1
2
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah