Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

05/02/2021
196
50
27
14
2
3
11
27
10
1
12
6
1
16
1
1
1
2
0
0
9
0
0
0
1
0
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah