Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

03/02/2021
190
33
15
13
11
1
15
18
8
0
8
2
2
23
12
0
0
1
3
19
4
1
0
0
1
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah