Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

02/02/2021
276
40
11
14
11
30
13
35
16
3
30
7
1
26
6
11
0
1
3
1
6
0
2
0
1
2
0
6
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah