Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

01/02/2021
276
39
14
9
8
38
30
24
24
8
10
1
10
17
10
3
0
1
14
1
1
1
4
0
2
1
0
6
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah