Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

30/01/2021
263
44
20
43
13
8
22
12
17
0
21
4
7
11
0
8
0
6
5
2
5
01
0
1
0
4
5
4
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah