Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

07/04/2020
241
34
67
37
17
17
19
1
6
9
8
9
5
3
4
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah