Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

16/01/2021
449
84
67
40
9
23
51
25
28
21
9
10
4
23
3
4
0
1
14
2
4
0
3
13
0
1
3
7
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah