Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

15/01/2021
514
57
74
81
10
35
15
26
45
8
12
63
12
9
3
5
3
2
7
0
11
14
5
5
1
0
0
11
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah