Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

14/01/2021
389
105
36
28
6
8
36
22
41
7
18
13
7
12
8
1
15
5
6
1
8
2
2
0
1
0
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah