Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

03/01/2021
316
52
21
41
9
4
27
11
40
12
21
0
12
7
3
8
6
5
7
0
12
10
6
0
1
0
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah