Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

02/01/2021
259
51
6
31
17
5
18
24
31
3
8
4
6
6
21
0
7
6
2
0
1
1
3
0
0
1
0
7
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah