Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

01/01/2021
254
50
43
47
6
3
17
9
22
0
6
3
8
8
5
1
2
2
7
1
5
1
0
0
0
2
0
6
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah