Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

28/12/2020
157
46
11
9
2
1
19
0
28
0
9
0
4
19
2
0
0
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah