Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

29/12/2020
230
53
33
28
4
1
9
3
26
0
9
11
10
11
0
2
19
3
0
2
0
0
0
0
1
0
0
5
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah