Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

27/12/2020
186
40
40
8
6
0
10
4
22
1
13
1
1
9
0
4
0
3
7
3
0
0
1
0
0
3
0
10
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah