Dashboard COVID-19 Kinabatangan


Trend Kes Positif Kinabatangan
Trend kes positif yang direkodkan setiap hari berdasarkan data harian yang dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah