Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

20/03/2021
102
5
10
2
1
0
1
71
1
0
5
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah