Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

15/03/2021
29
1
7
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
6
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah