Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah


Laporan harian perkembangan semasa kes COVID-19 di daerah-daerah seluruh Sabah

14/03/2021
39
4
5
1
0
1
0
14
2
0
0
0
2
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
Maklumat diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah